Antara Keelokan Islam Seseorang (03)

Kaedah untuk mengetahui perkara yang berkaitan dan tidak berkaitan.

Kaedah untuk mengetahui perkara yang berkaitan dan tidak berkaitan ialah syarak. Tidak harus ada campur tangan nafsu. Ibnu Rajab berkata, bukanlah maksud meninggalkan apa yang tiada kaitan dan kemahuan itu mengikut hukuman hawa dan tuntutan nafsu, bahkan hendaklah menurut hukum syarak dan Islam. Sebab itulah dijadikan sebahagian dari keelokan Islam. Bila elok Islam seseorang, dia akan meninggalkan kata-kata dan perbuatan yang tiada kaitan dengannya.

Pada hari ini, kebanyakan manusia menganggap perkara yang tiada kaitan ialah hal ehwal orang lain. Ini fahaman yang salah kerana ada hal ehwal orang lain berkaitan dengan kita secara langsung, antaranya;

B erkaitan amar makruf dan nahi mungkar. Nabi bersabda, sesiapa dari kalangan kamu melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Maka kita lihat melaksanakan kewajipan amar makruf dan nahi mungkar adalah sebahagian daripada iman, boleh mengelokkan Islam seseorang dan meningkatkan iman.

Adapun berhujah dengan firman Allah, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu, orang yang sesat tidak akan memudharatkan kamu bila kamu telah mendapat petunjuk (al-maidah:105) untuk meninggalkan amalan ini, adalah ditolak. Ini berdasarkan sangkalan Abu Bakar dalam ucapannya; wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu membaca ayat ini, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu, orang yang sesat tidak akan memudharatkan kamu bila kamu telah mendapat petunjuk, kamu meletaknya bukan pada tempatnya kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran tetapi mereka tidak mengubahnya maka Allah akan menurunkan azab keatas mereka semua.

Bahkan ayat itu sendiri menyokong kenyataan tersebut apabila Allah berfirman, jagalahh diri kamu iaitu pelihara dan perbaikilah diri kamu. Antara perkara yang boleh memperbaiki diri ialah melakukan suruhan dan meninggalkan larangan, dan antara arahan yang wajib ialah amar makruf dan nahi mungkar. Juga, firman Allah, orang-orang yang sesat tidak memudharatkan kamu apabila kamu telah beroleh petunjuk. Kerana petunjuk hanya diperolehi dengan mentaati perintah Allah dan menunaikan kewajipan berbentuk suruhan dan larangan. Antaranya ialah amar makruf dan nahi mungkar yang pastinya amat berkaitan dengan orang-orang beriman!

Ahmad bin Ibrahim al-Muqri berkata, adalah Abul Hasan An-Nuri menjauhi berlebih-lebihan, tidak bertanya perkara yang tiada kaitan dengannya, tidak mencari-cari perkara yang tidak diperlukan dan apabila melihat kemungkaran dia mengubahnya…

Advertisements
%d bloggers like this: