Hadis palsu dalam masyarakat

Bismillahi walhamdulillah…

Hadis palsu adalah sesuatu perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan baginda tidak pernah berbuat demikian.  Perkara yang disandarkan itu sama ada berbentuk kata-kata, perbuatan atau perakuan baginda. Dalam ilmu hadis, disebut sebagai hadis maudhu’.

Bila disebut palsu, pastinya ia timbul dari rekaan orang-orang tertentu dengan pelbagai tujuan. Apapun tujuannya, tetap dilarang. Para ulamak telah bersepakat bahawa hukum mencipta hadis palsu ini adalah haram, kerana ia adalah pembohongan ke atas nabi SAW. Nabi pernah bersabda, sesiapa berdusta ke atasku dengan sengaja, maka tersedialah tempatnya dalam neraka!!

Apakah contoh-contoh hadis palsu yang tersebar dalam masyarakat? Perlu kita ketahui agar kita tidak terjebak dalam pembohongan ke atas nabi SAW. Saya kongsikan tulisan Dr. Mohd Fauzi b. Mohd Amin dari Majlis Ulama ISMA (MUIS) untuk manfaat bersama;

Berikut adalah antara beberapa hadis palsu yang tersebar dalam masyarakat;

1-

 

  أطلبوا العلم ولو بالصين

 

Maksudnya: “Tuntutlah ilmu pengetahuan itu walau di negeri Cina sekalipun”.(Hadis ini banyak dalam kitab, namun ulamak menghukumkannya maudu’)

 

Lihat  Al-Samhudi. Al-Ghummaz min al-Lummaz.

 

 

 

2- أنا مدينة العلم وعلى بابها

 

Maksudnya: “Saya adalah bandar ilmu dan Ali adalah pintunya”.(Ulamak menghukumkannya maudu’, walaupun ada sebahagian mereka menghukumkan doef)

 

Al-Bani. 2001. Silsilat al-Ahadith al-Dhoefah wa al-Mawdu’ah; Al-A’jluni. 1997.  Kasyfu al-Khafa’ ; al-Suyuti.  Al-Laali’ al-Masnua’h fi al-Ahadith al-Mauduah..

 

 

 

3- Hadith bermaksud: “Jika isteri berkata kepada suami belum pernah aku dapat merasa kebaikan darimu maka bererti gugur amalnya”.

 

Al-Bani. Silsilah al-Ahadith al-Dhoefah wa al-Mawdhua’h.

 

 

 

4- Hadith bermaksud: “Apabila masuk bulan Syaa’ban perbaikilah niat kamu kerana bulan Syaa’ban atas bulan lain seperti kelebihanku atas para nabi”.

 

Ibn Hajar mengatakan bahawa Hadis ini mawdu’ kerana al-Saqt.-i, salah seorang  perawinya terkenal  sebagai pemalsu hadis dan pereka sanad (تركيب الأسانيد). Perawi-perawi lain dalam sanad ini sama sekali  tidak pernah meriwayatkan hadis ini. Jadi jelaslah bahawasanad dan hadis ini adalah rekaan al-Saqt.-i.  (Ibn Hajar. Abu Fadl Ahmad Bin Ali al-Asqalani. 1988. Tabyin al-a’jaib bima wurid fi fadl Rajab. Dar  al-Kutub Ilmiah Bairut.).

 

 

 

5-  Hadith bermaksud: “Dinamakan Syaa’ban kerana padanya terdapat kebajikan yang amat banyak”.

 

Al-Bani. Silsilah al-Ahadith al-Dhoefah wa al-Mawdhuah.  Jil 7

 

 

 

6- Hadis: “Barang siapa meringan-ringankan dan melalaikan akan sembahyang lima waktu yang difardhukan, disiksa oleh Allah dengan lima belas macam siksa. Enam siksa sewaktu di dunia ( semasa hayat ), tiga siksa sewaktu hampir ajalnya (matinya), tiga selama di kuburnya dan tiga siksa sewaktu berjumpa kelak dengan Tuhannya di hari berbangkit. Para Sahabat bertanya , apakah siksa yang didapatinya semasa di dunia, kata Nabi S.A.W.

 

  1. Hilang berkat umurnya.
  2. Hilang berkat rezekinya.
  3. Dihilangkan Allah tanda orang soleh pada mukanya.
  4. Tidak diakui ia masuk golongan Islam.
  5. Segala amal baiknya yang dikerjakannya tidak ia memperoleh pahala.
  6. Doanya tertolak.

 

Al-Zahabi. Muhammad Bin Ahmad Uthman. 1963. Mizan I’tidal fi naqd Rijal. Dar al-Ihya’ al-Babi al-Halabi Kaherah.

 

 

 

7- Kitab Dosa-dosa besar oleh Haji Abu Bakar Ya’qub, hlm 7. Poster-poster yang tergantung di dinding masjid.

 

 

 

8.  حب الوطن من الإيمان

 

 

 

Maksudnya: “Cintakan negara separuh daripada Iman”

 

Al-Zahabi. Muhammad Bin Ahmad Uthman. 1963. Mizan I’tidal fi naqd Rijal. Dar al-Ihya’ al-Babi al- Halabi Kaherah.

 

 

 

9.   من جلس فى طلب العلم حر آباءه وأمه وجدهفى القبر   

 

 

 

Maksudnya: “Sesiapa yang duduk menuntut ilmu seolah-olah dia membebaskan ibu bapa dan datuknya dari siksaan kubur”.

 

Al-A’jluni. Kasyfu al-Khafa’. Jil 1

 

 

 

10. Hadith bermaksud “Anak seorang yang hafiz boleh memberi syafaat 40 orang”.

 

Al-A’jluni. Kasyfu al-Khafa’. .

 

 

 

11.  الفكرة نصف العبادة

 

Maksudnya: “Berfikir satu perdua daripada ibadah”.

 

 

 

12. Hadith bermaksud “Tiap isteri yang keluar rumah tanpa izin suaminya dikutuk oleh malaikat di langit dan apa saja yang dilaluinya selain manusia dan jin sehingga kembali ke rumah”.

 

Hadis ini dihukumkan palsu oleh beberapa ulama seperti Ibn Arra-q, Ibn T.a-hir al-Maqdis-i dan al-Muna-w-i.  Sebabnya adalah kerana dalam sanadnya terdapat Ibra- h-im b. Hudbah, dia dituduh pendusta oleh Ibn  Ma’in, Al-i b. Tha- bit dan al-Dhahab-i.(al-Kannani. 1981.Tanzi-h al-shari-ah. ; al-Muna-wi-.  Abd Rauf Bin Taj al-A’rifin. 1972.  Fayd. al-Qadi-r. Dar al-Ma’rifah Bairut.)

 

 

 

13. Hadith bermaksud “Barang siapa yang memenuhi hajat dari peminum arak, tak ubahnya ia meruntuhkan agama Islam”.

 

Hadith ini tidak ada asalnya, ternyata ia adalah mawdu’ kerana terdapat unsur-unsur mubalaghah.

 

 

 

14. Diriwayatkan oleh Saidina Ali (r.a) daripada Rasulullah S.A.W. sebagai jawapan dari pertanyaan sahabat-sahabat Nabi S.A.W tentang fadhilat (kelebihan)sembahyang sunat terawih pada bulan Ramadhan:

 

 

 

Malam 1       : keluar dosa-dosaorang mukmin pada malam pertama sepertimana ia baru dilahirkan, mendapat keampunan dari Allah.

 

Malam 2     : diampunkan dosa-dosa orang mukmin yang sembahyang terawih serta kedua ibu bapanya (sekiranya mereka orang beriman).

 

Malam 3     : berseru malaikat di bawah Arasy supaya kami meneruskan sembahyang terawih terus-menerus semoga Allah mengampunkan dosa engkau.

 

Malam 4     : memperolehi pahala ia sebagaimana pahala orang-orang yang membaca kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran.

 

Malam 5      : Allah kurniakan baginya pahala seumpama orang sembahyang di Masjidilharam,Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa.

 

Malam 6        : Allah kurniakan pahala kepadanya pahala malaikat-malaikat yang tawaf di Baitil Ma’mur (70 ribu Malaikat sekali tawaf) serta batu-batu dan tanah- tanah mendoakan supaya Allah mengampunkan dosa-dosa orang yang mengerjakan sembahyang terawih pada malam ini.

 

Malam  7    : Seolah-olah ia dapat bertemu dengan nabi Musa serta menolong nabi Alaihissalam menentang musuh ketatnya Fir’aun dan Hamman.

 

Malam 8      : Allah mengurniakan pahala orang sembahyang terawih sepertimana yang telah dikurniakan kepada nabi Allah Ibrahim Alaihissalam.

 

Malam 9       : Allah mengurniakan pahala dan dinaikkan mutu ibadat hambanya seperti Nabi Muhammad S.A.W.

 

Malam 10       : Allah Subhanahuwataala mengurniakan kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat.

 

Malam 11    : keluar ia daripada dunia ( mati) bersih daripada dosa seperti ia baharu dilahirkan.

 

Malam 12      : datang ia pada hari Qiamat dalam muka yang bercahaya (cahaya ibadatnya)

 

Malam 13      : Datang ia pada hari Qiamat dalam aman sentosa daripada tiap-tiap kejahatan dan keburukan.

 

Malam 14       : datang malaikat menyaksikan ia sembahyang terawih , serta Allah tiada menyesatkannya pada hari Qiamat.

 

Malam 15       : Semua Malaikat yang menanggung Arasy, Kursi, berselawat dan mendoakanya supaya Allah mengampunkannya.

 

Malam16     : Allah subhanahuwataala tuliskan baginya terlepas daripada neraka dan dimasukkan ke dalam Syurga.

 

Malam 17   : Allah kurniakan orang yang berterawih pahalanya pada malam ini sebanyak pahala nabi-nabi.

 

Malam 18   : Seru malaikat :Hai hamba Allah sesungguhnya Allah telah redha kepada engkau dan ibubapa engkau ( yang masih hidup atau mati)

 

Malam 19     :Allah Subhanahuwataala tinggikan darjatnya di dalam syurga Firdaus.

 

Malam 20 :  Allah kurniakan kepadanya pahala sekelian orang yang mati syahid dan orang-orang solihin.

 

Malam 21 :          Allah binakan sebuah istana dalam syurga daripada nur.

 

Malam 22 :  Datang ia pada hari Qiamat aman daripada tiap-taip dukacita dan kerisauan (tidaklah dalam keadaan huru-hara di padang Mahsyar).

 

Malam 23: `Allah Subhanahuwataala binakan kepadanya sebuah bandar di dalam syurga daripada nur.

 

Malam 24 : ` Allah buka peluang 24 doa yang mustajab bagi orang  berterawih malam ini (elok sekali berdoa ketika dalam sujud).

 

Malam 25: Allah Taala angkatkan daripadanya siksa kubur.

 

Malam 26 :  Allah kurniakan kepada orang berterawih pahala pada malam ini seumpama 40 tahun ibadat.

 

Malam 27: Allah kurniakan orang berterawih pada malam ini ketangkasan melintas atas titian siratol mustaqim seperti kilat menyambar.

 

Malam 28: Allah Subhanahuwataala kurniakan kepadanya 1000 darjat di akhirat.

 

Malam 29: Allah Subhanahuwataala kurniakan kepadanya pahala 1000 kali haji yang mabrur.

 

Malam 30: Allah Subhanahuwataala beri penghormatan kepada orang berterawih pada malam terakhir ini yang teristimewa sekali ,lalu ber Firman:   “Hai hambaku : makanlah segala jenis buah–buahan yang engkau ingini hendak makan di dalam syurga dan mandilah engkau daripada air syurga  yang bernama Salsabila,serta minumlah air daripada telaga yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang bernama  Al- Kauthar”.

 

Terdapat tanda-tanda mubalaghah dalam hadith ini yang menunjukkan hadith mawdu’.

 

 

 

15.

 

من زار عالما فكانما زار بيت المقدس محتسبا وحرام لحمه وجسده على النار ومن أدرك مجلس عالم فليس عليه فى القيامة شدة ولاحساب

 

 

Maksudnya: “Sesiapa menziarahi orang alim seolah-olah ia menziarahi Baitul Maqdis hal keadaan mengira-ngira (untuk dapatkan pahala) ia dan mengharam oleh Allah akan dagingnya dan tubuhnya atas api neraka dan barang siapa mendapat ia akan majlis orang alim maka tiada atasnya kesengsaraan huru hara pada hari kiamat dan tidak dihisab”.[1]

 

 

 

16. Hadith bermaksud “Bulan Rejab bulan Allah, Bulan Syaaban bulanku dan Bulan Ramadan bulan umatku”

 

Dalam sanad Hadis ini terdapat Al-i b. Abd Allah b. Jahdam al-Suda-’-i yang lebih dikenali dengan  nama Ibn Jahdam, dia dituduh pendusta. Sedangkan beberapa perawi lainnya dalam sanad ini tidak dikenali, bahkan beberapa ulama Hadis mengatakan bahawa barangkali mereka belum lagi dilahirkan (لعلهم لم يخلقوا). Hadis ini telah dihukumkan palsu oleh Ibn  al-Jawz-i, Ibn Qayyim, Ibn H.ajar, al-Suyu-t.-i dan  lain-lain.  (Ibn al-Jawzi-. al-Mawd.u-a-t; Ibn Qayyim. al-Mana-r al-muni-f.  ; Ibn  H.ajar. Tabyi-n al-a’jaib; al-Suyu-t.i-. al-La’a-li’ ).

 

 

 

17- Hadith bermaksud “Puasa sehari pada bulan Rejab mendapat syurga Firdaus. Puasa dua hari dilipat gandakan pahalanya. Puasa tiga hari pada bulan Rejab dijadikan parit yang panjang yang menghalangkan dia ke neraka (panjangnya setahun perjalanan). Puasa empat hari pada bulan Rejab diafiatkan daripada bala dan daripada penyakit yang besar-besar dan daripada fitnah dajjal di hari Qiamat. Puasa tujuh hari pada bulan Rejab ditutup daripadanya tujuh pintu neraka. Puasa lapan hari pada bulan Rejab dibuka padanya lapan pintu syurga”.

 

Dalam sanad al-Bayhaq-i terdapat beberapa perawi yang dhoe’f, amat dhoe’f dan seorang yang dituduh  meriwayatkan hadith palsu daripada perawi thiqah. Antaranya adalah Uthman b. Mat.ar, dia dhoe’f  menurut Abu- Hatim, al-Nasa-’-i, al-Dhahab-i dan Ibn H.ajar. Abu- Salih. Abd al-Ghafu-r al-Wa-sit.-i, menurut  al-Bukha-r-i mereka meninggalkannya dan hadithnya munkar (تركوه وهو منكر الحديث). Ibn A’diy berkata:  Dia  dhoe’f dan hadithnya munkar (ضعيف منكر الحديث). Al-Nasa’i berpendapat dia متروك  الحديث. Ibn H.ibba-n pula      menyatakan bahawa dia meriwayatkan hadith-hadith palsu daripada perawi thiqah(كان يروي الموضوعات عن    الثقات). Al-Bayhaq-i yang meriwayatkan hadith ini hanya mengatakan bahawa sanadnya dhoe’f, akan  tetapi Ibn H.ajar yang kemudian diikuti oleh al-Kannani menghukumkannya dengan palsu. (al-Bayhaqi-.  Abu Bakar Ahmad Bin al-Husayn Bin A’li al-Naisaburi. 1990. Fadh.a-’il al-awqa-t. Maktabah al-Manarah Makkah.; al-Haythami-. Nur al-Din Ali Bin Abi Bakar. 1982. Majma’ al-zawa-’id. Dar al-Kutub al-A’rabi Bairut; Ibn H.ajar. Tabyi-n al-a’jab; Al-Kannani. Tanzi-h al-shari-a’h; al-Dhahabi-Muhammad Bin Ahmad Bin Uthman. T. Tarikh. Mi-za-n al-I’tida-l. Dar Ihya’ al-Kutub al-A’rabi Mesir; Ibn H.ibba-n. Muhammad Bin Hibban Bin Abi Hatim al-Busti. 1975. al-Majru-h.i-n minal-Muhaddithin wa al-dhua’fa’ wa al-matrukin. Dar al-Wa’yi Halab.

 

 

 

18

 

 أيما إمرأة كلحت فى وجه زوجها فهى فى سخطالله الى أن تضا حكمه وتسترضيه

 

Maksud “Siapa saja seorang isteri bermuka muram di muka suaminya, maka dia di dalam kemurkaan Allah hingga ia dapat membuat suasana yang riang dan gembira kepada suaminya dan mohon kerelaannya”.

 

Hadith ini dihukumkan palsu kerana ia tidak terdapat di dalam sumber kitab-kitab hadith dan sanadnya   tidak dijumpai.

 

Demikianlah beberapa hadis yang dipertikaikan telah tersebar dalam masyarakat kita. Semoga kita semua terselamat daripada memperkatakan sesuatu hadis yang tidak disebut oleh Rasulullah SAW.

 

Sumber:  http://muis.ismaweb.net/2010/05/beberapa-hadis-palsu-yang-tersebar-dalam-masyarakat/

 

 

Hadith Maudhu’ adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w sama ada perbuatannya, perkataannya, taqrirnya, sifat akhlaqnya atau sifat semulajadinya, secara rekaan atau dusta semata-mata. Di dalam penggunaan masyarakat Islam di negara kita, hadith maudhu’ disebut juga dengan nama hadith palsu.

 

Di dalam definisi yang lebih tepat lagi ulama hadith mendefinisikannya sebagai apa-apa yang tidak pernah keluar daripada Nabi s.a.w sama ada dalam bentuk perkataan atau perbuatan atau taqrir, tetapi disandarkan kepada baginda s.a.w sama ada secara sengaja atau tersalah, jahil atau memperdaya.

Advertisements

Satu Respons

  1. ustaz yg dikasihi…mohon war2kan homestay toyyibah di blog ustaz ya…homestay ni di jalan a8, warisan puteri…http://homestaytoyyibahseremban.blogspot.com/ sesuai utk penginapan semetara sempena majlis perkahwinan, konvo etc…timokasih ustaz

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: